Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.1.12

Teigerod Tywi

Dyma tair seren o dim hoci "Teigrod Tywi" a maent i gyd yn dod o Landybie!


Chwith i'r dde: Emily Williams, Ffion Lewis,
Gwenno Davies.
Mewn noson wobrwyo llynedd Ffion oedd chwaraewraig y flwyddyn, Emily oedd wedi datblygu fwyaf a Gwenno oedd wedi rhoi amser a gweithio fwyaf dros y clwb.
Mae'r dair yn para i chwarae dros a chefnogi y "Teigrod" ac mor belled wedi cael dechrau llwyddiannus iawn i'r tymor.

No comments:

Help / Cymorth