Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.3.12

Eisteddfod Flynyddol Garnswllt

Cynhelir yr Eisteddfod eleni ar nos Wener, Mai 4ydd. Y beirniaid yw: Mair Wyn (adrodd), Davida Edwards, Betws (canu). Croeso i bawb i gystadlu. Cofiwch gefnogi’r hen draddodiad sydd wedi bod gyda ni yma yng Ngarnswllt ers dros 50 mlynedd (yng nghapeli
Gerazim a Noddfa). Y gyfeilyddes yw Gloria Lloyd.

No comments:

Help / Cymorth