Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.3.12
I ddechrau dathliadau Pythefnos Masnach Deg yn Rhydaman eleni cawsom Banana Sblit enfawr yn yr Arcade, a hynny am y 4ydd flwyddyn yn olynnol. Roedd  ein Banana Sblit Masnach Deg yn lwyddiant ysgubol.
Daeth tyrfa fawr i'r Arcade yn Rhydaman ar Nos Wener 2 Mawrth i ymuno yn ein dathlu.


Roedd plant Ysgol Sul Gellimanwydd, Capel newydd Y Betws a Chlwb Hwyl Hwyr yn chwarae rhan flaenllaw wrth adeiladu'r banana sblit. Roeddent yn torri bananas, dosbarthu'r hufen ia a chwistrellu'r hufen


Fel y gwelwch roedd un eleni yn 80 troedfedd (25 metr) o dop yr arcade i'r gwaelod i gyd wedi ei orchuddio gyda bananas masnach deg, hufen ia, hufen a saws siocled ac yna ei fwyta mewn tua 10 munud!!

No comments:

Help / Cymorth