Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.4.12

Banana Sblit Masnach DegUnwaith eto am y 4ydd flwyddyn yn olynnol roedd ein Banana Sblit Masanch Deg yn lwyddiant Ysgubol.
Daeth tyrfa fawr i'r Arcade yn Rhydaman ar Nos Wener 2 Mawrth i ymuno yn ein dathlu.

Fel y gwelwch roedd un eleni yn 80 troedfedd (25 metr) o dop yr arcade i'r gwaelod. Cafodd hwn i gyd ei orchuddio gyda bananas masnach deg, hufen ia, hufen a saws siocled ac yna ei fwyta mewn tua 10 munud!!

No comments:

Help / Cymorth