Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.4.12

Capel Hermon, Gwaun Cae Gurwen

Gwasanaeth Gwyl Ddewi y plant a phobl ifanc Hermon, bore Sul y 4ydd o Fawrth.
Rhes Gefn: Ffion Angharad Evans, Sioned Haf Thomas,Owain Talfryn Morris
Rhes Ganol:Iestyn Liles, Tom Roach, Joseff Davies, Mared Smith ,Cerys Smith
Rhes Flaen:Cian Roach,Anna Davies Megan Keyte,Seren Wyn Greig.

No comments:

Help / Cymorth