Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.4.12

Masnach Deg - Capel Newydd Y BETWS

Yn ystod pythefnos o withgareddau Masnach Deg bu nifer o blant yr Ysgol Sul Capel Newydd yn mwynhau y wledd "Banana Sblit" yn Rhydaman. Diolch yn fawr i'r sawl fu ynglyn a'r trefniadau.

No comments:

Help / Cymorth