Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

13.5.12

CYNGERDD GLO MAN


Côr Merched

Lleisiau’r Cwm

Arweinyddes:  Catrin Hughes

Nos Wener 18 Mai 2012

i ddechrau am 7.30

Capel Moriah, Brynaman

Elw i’r Papur Bro

Mynediad  £5
Tocynnau ar gael gan Edwyn Williams 01269845435

No comments:

Help / Cymorth