Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.5.12

Dathlu Priodas Aur.


Ar ddydd Iau, 19 Ebrill 1962 priodwyd Huw a Jean Jones yng nghapel Bethany, Rhydaman.  Ar brynhawn Sadwrn, 21ain Ebrill 2012 fe ddathlon nhw achlysur eu Priodas Aur yng nghwmni llu o’r teulu a ffrindiau yng Ngwesty’r Mountain Gate, Tycroes.

Llongyfarchiadau iddynt ar gyrraedd carreg filltir bwysig yn eu bywyd priodasol .

Dymuniadau gorau a phob bendith iddynt i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth