Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

11.6.12

25 mlynedd mewn busnes


Llongyfarchiadau mawr i Beverley Edwards, Siop Trin Gwallt, Glanaman ar ddathlu ar yr 19fed o Ebrill, ei 25 mlynedd mewn busnes.  Y mae Beverley wedi gweithio’n ddygn iawn dros y blynyddoedd yn Rhydaman, Garnant a Glanaman ac y mae ganddi ei nith, Lisa, yn gweithio gyda hi hefyd.  Mae’r ddwy yn arbennig yn eu maes a dymunwn bob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.  Ymlaen â thi i’r cwarter canrif nesaf, Bev.

No comments:

Help / Cymorth