Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

11.6.12

Cyflwyno sieciau i elusen

Cytunwyd y byddai elw gweithgareddau’r Nadolig gan y capeli  yn enw Eglwysi Rhyddion Brynaman yn mynd  Uned Gofal Arbennig i Fabannod yn Ysbyty Singleton acyn ddiweddar derbyniodd y Dr. Geraint Morris y siec am £2,500 ar ran yr Uned

No comments:

Help / Cymorth