Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.7.12

Cyngerdd Mawreddog y Brangwyn

Ar Nos Sadwrn 30 Mehefin roedd Fflur Wyn yn canu mewn Cyngerdd Mawreddog er budd "Kenya Children of Hope". Yn ogystal roedd dau gor yn canu sef "Cor Llanelli a'r Cylch a Chor Clwb Rygbi Treforys.

No comments:

Help / Cymorth