Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.7.12

Merched aerobeg yn dangos eu cryfder yn y Cwis!


Hyfryd oedd gweld unwaith eto ystafell yn byrlymu o bobl frwdfrydig yng Nghlwb Rygbi Rhydaman yn barod i ateb cwestiynau'r cwis feistr Edwyn Williams. Cafwyd amrywiaeth o dimau gan gynnwys grŵp o ddysgwyr yn rhoi cynnig ar y cwestiynau ac fe hoffwn ychwanegu yn rhoi cynnig da!!  Mae’r llongyfarchiadau mwyaf yn mynd i’r enillwyr sef tîm aerobeg Rhydaman a gwelwch yn y llun fe enillwyd crysau-t newydd ‘Partneriaith’! Mae’n braf gen i ddweud yn dilyn llwyddiant y cwisiau cyffredinol Cymraeg yma, fe fydd cwis arall yn cael ei drefnu ym mis Mehefin. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cwisiau neu am waith y tîm ‘Partneriaith’ mae croeso i chi gysylltu â Sarah Jones yn swyddfa’r Fenter.

No comments:

Help / Cymorth