Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.8.12

Ysgol Feithrin y Betws

Cynhaliwyd mabolgampau ym mharc Rhydaman ar Fai 24ain o dan nawdd Menter Aman ar gyfer Cylchoedd Meithrin ardal Rhydaman. Bu plant cylch y Betws yn hynod o lwyddiannus gan ennill nifer o fedalau a thystysgrifau. Bu’r tywydd hefyd yn garedig a chafwyd bore hwylus iawn. Mae'r Cylch wedi cau o ddydd Gwener, Gorffennaf 20fed dros gyfnod gwyliau’r haf.

No comments:

Help / Cymorth