Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.8.12

Elusen - Y Betws

Yn dilyn eu dathliad Priodas Aur diweddar wele Huw a Jean yn trosglwydo sieciau i’r brawd Alun Davies, cynrychiolydd Ambiwlans Awyr Cymru ac i Rowena Fowler, is-gadeirydd Ymgyrch Ymchwil Cancr.

No comments:

Help / Cymorth