Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.8.12

Tiwtor a dysgwr yn ennill gwobrau!


Llongyfarchiadau i Helen Rees am ennill “Tiwtor y Flwyddyn” a Phil Jones am ennill “Dysgwr y Flwyddyn” yng nghategori Cymraeg i Oedolion gwobrau Wythnos Addysg Oedolion Sir Gâr.
Mae Helen Rees yn gweithio fel tiwtor ar gyrsiau Canolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru ac yn dysgu dosbarth ym Mrynaman. Mae Phil Jones yn byw yn Y Betws.
Mae’r ganolfan yn rhan o Academi Hywel Teifi, Coleg y Celfyddydau a Dyniaethau, Prifysgol Abertawe. Wrth gyflwyno’r wobr i Helen, soniwyd am ei chefnogaeth tuag at ei dysgwyr a’i pharodrwydd i’w helpu nid yn unig yn y dosbarth ond tu fa’s i’r dosbarthiadau yn ei hamser ei hunan.
Dechreuodd y noson wobrwyo ym Mharc y Scarlets gyda’r grŵp “Fiddlebox” yn perfformio cerddoriaeth gwerin o bob rhan o’r byd. Dilynwyd hyn gyda un o sêr y rhaglen “The Secret Millionaire” Kevin Green yn sôn am ei  fywyd ysgol a’i lwyddiant ers hynny. Rhoddodd darn o gyngor i bawb, sef “Gwnewch y gorau dych chi’n gallu bob tro”.
Cyflwynwyd gwobr “Dysgwr y flwyddyn” i Phil Jones gan Keith Davies a soniwyd am ba mor benderfynol mae Phil wedi bod wrth wireddu ei freuddwyd i fod yn rhugl yn y Gymraeg. Buodd Phil yn yr ysbyty’n ddiweddar a chael clun newydd ac ymddangos nôl yn ei ddosbarth wythnos yn gwmws ar ôl ei lawdriniaeth!
Llongyfarchiadau unwaith eto i Helen a Phil.

No comments:

Help / Cymorth