Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.10.12

Neuadd Albert

A glywsoch chi’r Gyngerdd o’r Neuadd Albert yn ddiweddar. Cafodd y Beirnstein Mass ei ddarlledu ym mis Medi. Roedd Côr Ysgol Gymraeg Dyffryn Aman yn perfformio yn y gyngerdd gyda Cherddorfa y BBC, Cerddorfa Ieuenctid Cymru, Corws Cenedlaethol y BBC, Côr Ieuenctid Cymru ac aelodau o Goleg Cerdd a Drama, Caerdydd. Llongyfarchiadau i bawb.

No comments:

Help / Cymorth