Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.10.12

Ffagl olympaidd - Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Daeth Dan Bendle ymweld â’r ysgol gyda’r ffagl olympaidd i ddangos i holl blant yr ysgol. Fe wnaeth Dan gael y fraint i gario’r ffagl trwy Hwlffordd a chymryd rhan yn y gemau olympaidd Arbennig.
Mae Daniel Bendle yn nofiwr 24 oed o Abertawe ac yn athletwr Olympaid Arbennig. Mae wedi penderfynu peidio a chystadlu bellach ac nawr yn hyfforddi gyda y clwb nofio “Swansea Stingrays”.

No comments:

Help / Cymorth