Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

11.10.12

Trip i’r Traeth


Aeth plant blwyddyn 1 a 2 o ysgol Gwaun Cae gurwen i Fae Oxwich yn ddiweddar fel rhan o'u gwaith maes. Cawsopm ddiwrnod braf ar y traeth fel rhan o’u gwaith dosbarth. Ymweliad werth-chweil!

No comments:

Help / Cymorth