Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.10.12

Meddyliau am yr amser gynt - County School


Tybed faint o gyn-ddisgyblion yr hen ‘County School’ yn Rhydaman sy’n cofio’r ‘waedd’ oedd gyda ni? Fe fues i’n chwarae yn nhîm hoci’r ysgol, ac rwy’n cofio’n fyw iawn y ‘waedd’ oedd gyda ni cyn dechrau gêm yn erbyn rhyw ysgol arall. Byddem yn ffurfio cylch, ac yn pwno’r borfa â’n ffyn hoci i rithm y geiriau canlynol:
Dyma ni’n dod, te carte, carte,
Rwmpwse corpwse, rwmpe rwmpe,
Aragose, aragose, peragose, peragose,
Ianto coes mochyn, i lawr ag e, lawr ag e,
Tacla fe, tacla fe,
Moga fe, moga fe,
Bw, ba, tre see la,
Rhydaman yw y gore, y gore, y GO - O - O - RE

Tybed a oedd y waedd yn codi dychryn ar ein gwrthwynebwyr? Gwaetha’r modd, dydw i ddim yn cofio faint o gemau wnaethom ni ennill. A dydw i ddim yn cofio chwaith os oedd timau’r bechgyn mor anwaraidd â ni’r merched.

No comments:

Help / Cymorth