Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.11.12

Band Ieuenctid Cwmtawe


Cystadlodd Band ieuenctid Cwmtawe yn ddiweddar yng Nghystadleuaeth Bandiau Pres Gorllewin Cymru ym Mro Gwaun, Abergwaun. Cafodd y band yr wobr gyntaf yn Adran Pedwarac enillodd eu harweinydd Mr Wayne Pedrick,  Cwpan yr Arweinydd Gorau.  Oakdale oedd yn Ail a Band pres Glyn Ebwy yn drydydd.
Mae nifer o aelodau'r band yn byw yn ardal Glo Man, ac mae’r band yn ymarfer yn Ysgol Gymraeg Pontardawe ar nos Fercher. Mae’r ymarferion yn cael eu rhedeg fel Canolfan Pres ar gyfer Gwasanaeth Cerdd Gorllewin Morgannwg. Mae gan y Ganolfan dros gant o aelodau o wyth i gant oed.

Mae Band ieuenctid Cwmtawe hefyd yn falch o gyhoeddi cyngerd ar y cyd gyda yr enwog Band Y Cory ar Iau 13eg Rhagfyr am 7.30 yn ysgol Cwmtawe, pontardawe. Bydd tocynnau ar werth yn fuan. £8 A £5.

Cysylltwch a 07879618336.

cwmtaweyouthband.org.uk

No comments:

Help / Cymorth