Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.12.12

Urdd y Seren Fore


Cynhaliwyd rihyrsal Cymanfa yr Urdd ar ddydd Sul, Hydref 14eg yn Noddfa. Yr arweinydd oedd Davina Evans, Organyddes Noddfa. Gillian Tancock fu’n cyfeilio i ni a’r Llywydd oedd Ivy Hopkins. Cymerwyd y rhannau arweiniol gan Elisha Rosser a Benjamin Mainwaring.

No comments:

Help / Cymorth