Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.1.13

llongyfarchiadau


 
Llongyfarchiadau mawr iawn i Roy a Betty Rees, Teras Jones, Glanaman ar ddathlu 64 mlynedd o fywyd priodasol ar ddydd Nadolig.  Mae ganddynt chwe phlentyn a llu o wyrion a gor-wyrion.  Iechyd da i’r dyfodol a gobeithiwn y bydd dathliad eto eleni yn eich cartref.  Derbyniwch ddymuniadau da ein holl ddarllenwyr yng Nghwmaman ar eich achlysur arbennig.

No comments:

Help / Cymorth