Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

11.1.13

Plygain hen Fethel

Cynhaliwyd gwasanaeth Plygain yng Nghapel Hen fethel eleni eto ar ar fore’r Nadolig, y 25ed o Ragfyr, am 6.30 y bore yng Nghapel Hen Fethel.
Braf yw gweld y traddodiad hwn yn parhau a diolch i bawb sydd yn gyfrifol am sicrhau ei lwyddiant.


No comments:

Help / Cymorth