Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.2.13

Gweithdy ‘Tan Dawns’


Ar Dydd Iau Ionawr 24ain daeth cwmni ddawns i Ysgol gwaun Cae Gurwen,  o Goleg Castell Nedd Port Talbot i weithio gyda phlant blwydyn 5 a 6. Gwnaeth y plant wylio perfformiad yn gyntaf ac yna dysgu am ddawnsfeydd ar draws y byd wrth berfformio o flaen y dosbarth.

No comments:

Help / Cymorth