Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.3.13

Actor ifanc addawol - Cellan Davies-Tommason

Llongyfarchiadau mawr i Cellan Davies- Tommason, Heol Rhydaman, Llandybie ar gael ei ddewis fel yr actor gorau mewn cynhyrchiad o’r sioe gerdd enwog “The King and I” yn y Theatr Newydd yng Nghaerdydd, 2012. Cafodd ei ddewis fel y canwr gorau yn yr Ysgol Ddrama yng Nghanolfan yr Aman hefyd.
Mae Cellan yn ddisgybl blwyddyn 8 yn Ysgol Tregib, Ffairfach ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gymraeg Rhydaman. Pob lwc iddo i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth