Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.3.13

Eisteddfod Gwyl Ddewi Ysgol Gymraeg Rhydaman

Beca Thomas enillodd y Gadair ac Elan Morris y Goron.
Y beirniaid oedd Miss Ruth Bevan ac Mrs Eira Davies.
Hefyd yn y llun gyda’r ddwy sy’n derbyn y Gadair a’r Goron mae Mr Geraint Davies, Pennaeth a Mrs Jean Huw Jones, Cadeirydd y Llywodraethwyr.

No comments:

Help / Cymorth