Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.3.13

Dathlu 90

Llongyfarchiadau i Mrs Ira Davies, Heol y Barry ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed yn ddiweddar.
Yn y llun mae Mr Dai Jones, Cadeirydd Cyngor Cymuned Gwaun Cae Gurwen yn cyflwyno plât y Gymuned i Mrs Davies. Hefyd yn y llun mae ei mab Jeffrey sydd bellach yn byw yn ardal Caerfaddon.
Ymhlith y llu o ffrindiau a pherthnasau a ddaeth ynghyd oedd ei mab hynaf Ralph a ddaeth gartref i
ddathlu gyda ei Fam.
Mae Ira yn aelod ffyddlon yng Nghapel Hermon ac yn ddiddorol iawn ei sgwrs. Mae’n wraig heini a’r gorffennol yn fyw iawn iddi, yn enwedig 1958 pan gyflwynwyd y Medal Albert, gan y Frenhines, i’w gˆwr Ken Lesley Davies am iddo aberthu ei fywyd yng nghwaith Glo Y Dilwyn, Blaendulais wrth achub cydweithwr ifanc iddo.

No comments:

Help / Cymorth