Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.3.13

Lleisiau’r Cwm


Yn ddiweddar bu Cor Lleisiau’r Cwm yn diddori Cymdeithas Cerdd a Drama
Llanelli yn Neuadd Glenalla Llanelli.

Mae'r Cor merched yma o Ddyffryn Aman yn hynod o weithgar ac yn ddiolchgar iawn i Catrin Hughes eu harweinydd a Cristopher Davies a Nerys Clarke y cyfeilyddion.

No comments:

Help / Cymorth