Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.4.13

Byd y Ddrama


Cynhaliwyd Gwobrau Adolygwyr Theatr Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar - noson wobrwyo newydd i anrhydeddu unigolion a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru. Datblygodd y gwobrau drwy cynllun a gychwynnodd dair blynedd yn ôl i annog pobl ifanc rhwng 12 a 25 oed i adolygu’r celfyddydau yng Nghymru.
Enillydd gwobr yr Actor Gorau oedd Simon Watts, mab Philip a Non Watts, Parc Bwtri Mawr am ei ran amlwg yn y ddrama “Llwyth”. Bu’r ddrama ar daith drwy Gymru ac yna i Gaeredin
a gwyl yn Nhaiwan. Mae Simon hefyd yn actio’r cymeriad “Gethin” ar Pobol y Cwm ac yn llwyddo’n eithriadol yno hefyd. Llongyfarchiadau mawr iddo.
Rebecca Harries (Sali Mali) o Landybie gipiodd y wobr am yr Actores Orau (mewn cynhyrchiad Cymraeg) am ei pherfformiad cofiadwy yn y ddrama “Llanast”.

No comments:

Help / Cymorth