Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.4.13

Priodas Aur


Llongyfarchiadau i Eurfil a Rhiannon Davies, Heol Blaenau ar ddathlu eu Priodas Aur yn ddiweddar. Daeth nifer o’u perthnasau a’u ffrindiau ynghyd i Fwyty’r Valans i ddathlu’r diwrnod arbennig ac i ddymuno’n dda iddynt.
Mae’r ddau wedi bod yn aelodau selog yn Sion ar hyd eu hoes ac mae eu cyfraniad tuag at weithgarwch “Pryd ar Glyd” o gylch y pentref wedi bod yn amhrisadwy. Dymuniadau gorau i’r ddau ar gyrraedd y fath garreg filltir a dymunwn y cânt iechyd i fwynhau degawdau eto yng nghwmni ei gilydd.

No comments:

Help / Cymorth