Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.4.13

GWEITHDY COGINIO


Daeth 30 o blant at ei gilydd ar 12 Chwefror i gymryd rhan mewn Gweithdy Coginio yn Llyfrgell Rhydaman a drefnwyd ar y cyd rhwng Menter Bro Dinefwr a’r Llyfrgell. Gan ei bod yn ddydd Mawrth Ynyd ar y diwrnod hwnnw penderfynwyd coginio crempog gyda’r plant.
Mae’r gweithdai coginio’n boblogaidd iawn erbyn hyn a chânt eu trefnu yn ystod pob gwyliau ysgol a bydd y sesiwn nesaf yn cael ei chynnal yn ystod gwyliau’r Pasg. Efallai fod y gweithdy coginio yma wedi ysbrydoli plant yr ardal i ddilyn ôl traed Jamie Oliver!

No comments:

Help / Cymorth