Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.4.13

FUTSAL

Trefnodd Menter Bro Dinefwr Gynlluniau Chwarae ‘Futsal’ llwyddiannus iawn eleni yn ystod hanner tymor rhwng 11-13 Chwefror yng Nghanolfan Hamdden Rhydaman. Prif bwrpas y gweithdai oedd dysgu rheolau sylfaenol pêl droed ‘Futsal’, dysgu technegau newydd ac yn bennaf oll, cael hwyl mewn amgylchedd anghystadleuol, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.
Daeth llu o blant at ei gilydd ac roeddent wrth eu boddau yn cymryd rhan yn y sesiynau. Ar trydydd diwrnod bu camerâu o raglen deledu Prynhawn Da yn ffilmio’r plant wrth iddynt gael yr hyfforddiant.

No comments:

Help / Cymorth