Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.4.13

CWIS MENTER BRO DINEFWR


Roedd Clwb Rygbi Rhydaman yn ddistaw iawn ddydd Gwener Chwefror 1af pan ddaeth timoedd yr ardal at ei gilydd i gystadlu mewn Cwis Cyffredinol. Roedd pawb ar bigau’r draen yn barod i glywed y cwestiwn nesaf!Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth gefnogi’r noson a hefyd i’r cwis feistr arbennig, Edwyn Williams, sydd bob amser yn llwyddo i feddwl am gwestiynau diddorol. Llongyfarchiadau hefyd i’r tîm buddugol a welir yn y llun. Edrychwn ymlaen at y Cwis nesaf, dyddiad i ddod!

No comments:

Help / Cymorth