Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.4.13

SEREN YN SERENNU!

Daeth llwyddiant i ferch leol yng Ngala Nofio’r Urdd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.
Enillodd Seren Thomas ei râs rhagbrofol cyn gorffen yn 6ed yn y rownd derfynol. Golyga hyn mai Seren yw’r chweched ferch cyflymaf yng Nghymru ar ddull broga yn ei hoedran.

No comments:

Help / Cymorth