Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.4.13

Eisteddfod Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Dathlu nawddsant Cymru oedd pob plentyn yn yr ysogl ar Fawrth y 1af wrth gynnal eisteddfod flynyddol yr ysgol. Cafodd holl rieni eu diddanu gyda eitemau megis  partion llefaru, unawdwyr, corau a grwpiau dawnsio disgo. Diolchwn i’r beirniaid am eu gwaith caled yn ystod y dydd sef Miss Sharon Sunderland a Mr Owain Talfryn Morris. Gwnaeth Rev Alan Mauder beirniadu’r gwaith celf a Mrs Glenys Protheroe yn beirniadu cystadleuaeth y Gadair. Yr enillydd eleni oedd Tomos Roach. Da iawn ti.

No comments:

Help / Cymorth