Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.4.13

Merched y Wawr - Cwmni Caws Caerfyrddin

Cafwyd noson wahanol, ond tu hwnt o ddifyr yn ddiweddar. Yr ymwelwyr oedd perchnogion Cwmni Caws Caerfyrddin, sef Sian Elin, merch Hywel ac Enid Davies, Heol Pentwyn a’i gwr Stephen Pearce. Bu eu merch, Mia yn olrhain hanes y cwmni ac yna bu’r aelodau yn mwynhau blasu pob
math o gaws a sudd Schloer. Yn cynorthwyo gyda’r paratoadau oedd eu mab Joseph ynghyd â Betsan, chwaer Sian Elin.
Ym mis Hydref 2012 enillodd y cwmni’r wobr gyntaf am gaws gafr yng ngwobrau “Gwir Flas”.
Cynhaliwyd y seremoni yn y ganolfan fwyd newydd ar faes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd. Gyda llaw, cwmni TRJ, y Betws adeiladodd y ganolfan. Dyma drydedd wobr “Gwir Flas” i Gwmni Caws Caerfyrddin dderbyn yn ystod y dair blynedd ddiwethaf.
Dymuniadau gorau iddynt am lwyddiant pellach yn y dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth