Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.4.13

Eisteddfod Ysgol Gymraeg Rhydaman


Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yn Eisteddfod yr ysgol. Roedd yn lwyddiant ysgubol eleni eto.

Yn ystod y seremoni Cadeirio a’r Goron roedd rhai o ddisgyblion derbyn yr ysgol yn cyflwyno’r ddawns flodau.

Y Llys buddugol eleni oedd Bendigeidfran ac yn y llun gwelwn Oliver Parkin a Joshua Clacy yn derbyn tlws yr Eisteddfod.

No comments:

Help / Cymorth