Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.4.13

Prynhawn Da

Cafodd y rhaglen ‘Prynhawn Da’ (S4C) groeso cynnes gan Ysgol Gynradd Gymraeg Rhydaman yn ddiweddar.
Chwefror. Pwrpas yr ymweliad oedd i ffilmio am
lwyddiant yr ysgol ar yr rhaglen ‘Eco-Sgolion’. Ar ôl deng mlynedd o waith caled, mae’r ysgol wedi derbyn y wobr blatinwm gan ‘Cadwch Gymru’n Daclus’. Yn y llun mae un o ohebwyr y rhaglen, Dafydd Wyn Rees, Rheinallt Williams (Cadwch Gymru’n Daclus), Mr Geraint Davies (prifathro), Anwen Minchin (athrawes) ac aelodau o Eco-bwyllgor yr ysgol.
Cofiwch os oes gennych unrhyw straeon, storiau neu ddigwyddiadau i’w hysbysebu cysylltwch â Tinopolis.

No comments:

Help / Cymorth