Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.5.13

Banana split am y 5ed flwyddyn yn olynol

Daeth tua 200 o bobl i Arcade Rhydaman ar gyfer y 5ed Banana Split enfawr. Cafodd y wledd 30 metr ei hadeiladu a’i bwyta mewn llai nag awr!Roedd yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas yn bresennol a chyflwynwyd iddo adroddiad gan Sefydliad Masnach Deg ar gefnogi ffermwyr bach.
Hefyd cyflwynodd Sandra Joseph, ffermwraig o St Lucia dystysgrif yn cydnabod statws Masnach Deg Tref Rhydaman i’r Cynghorydd Tref a Sir Deian Harries ar ran pobl Rhydaman.

No comments:

Help / Cymorth