Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.5.13

Cymdeithas Gellimanwydd

I gloi tymor Cymdeithas Gellimanwydd eleni cawsom noson o Gawl a Sgwrs.
Y wraig wadd oedd y Parchg Beti Wyn James, gweinidog Capel y Priordy, Caerfyrddin. Cawsom noson arbennig yn ei chwmni a ffrindiau
.

No comments:

Help / Cymorth