Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.5.13

Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman


 Charlotte Thomas Y Gadair
 
 Helen Bartlett Medal y Dysgwyr, Charlotte Thomas y Gadair, Mari Cresci Medal Saesneg
 
Sion Thomas a Mari Cresci Capteiniaid Nantlais y Llys Buddugol

No comments:

Help / Cymorth