Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.5.13

Merched Tycroes


Merched y Wawr – Cangen Rhydaman a’r Cylch

Braf oedd cael croesawu aelodau’r gangen i Dycroes yn ddiweddar. Bu i ni ddathlu Gŵyl ein Nawddsant gyda chinio blasus yn y ‘Mwntan’ (Mountain Gate) fel y cyfeirir ato gan drigolion y pentref. Fe’n diddanwyd gan blant hŷn Ysgol Gymraeg Rhydaman. Cafwyd ganddynt eitemau amrywiol – canu, dawnsio ac ymgom ac fe’u cyflwynwyd gan Mr. Geraint Davies, y Prifathro.

No comments:

Help / Cymorth