Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.6.13

Cylch Meithrin Y Betws


Os byddwch am le i blentyn yn y cylch yma, mae bron yn angenrheidiol i chwi lenwi ffurflen cyn y geni, oherwydd mae yna restr aros parhaol!Dengys hwn lwyddiant y gofal a hyfforddiant arbennig a roddwyd yma dros y blynyddoedd. Ers y cychwyn cyntaf ym 1977 mae nifer o athrawon a gofalwyr o safon uchel wedi gwasanaethu’r mudiad a channoedd o blant wedi elwa yn fawr. Mae dwy o’r athrawon presennol, sef Rhian a Shân wedi troedio i’r festri am dros ugain mlynedd, a’r drydedd, Sharon, dros ddeng mlynedd.
Cawsoch hanes ambell i ddigwyddiad ar y wefan hon yn barod, un arall cofiadwy oedd dysgu hwiangerddi i ganu mewn bore coffi er mwyn codi arian i apêl gwlad Lesotho. Hefyd, bu Sali Mali yn cadw cwmni i’r plant wrth iddynt ddathlu penblwydd y cylch yn 25 oed. Bellach mae 36 o flynyddoedd wedi gwibio heibio ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i ddathliad y pedwar deg.

No comments:

Help / Cymorth