Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.7.13

Dathlaidau 90 oedDathliadau 90

Roedd Mr Norman Richards, Rhydaman yn dathlu ei benblwydd yn 90 yn ddiweddar, yn ogystal a Mrs Beryl James, yr un modd. Gyda Mrs James yn y llun mae dau o gyn weinidogion Gellimanwydd, y Parchg Dewi Myrddin Hughes a’r parchg Derwyn Morris Jones  ynghyd a’r Gweinidog presenol, Y Parchedig Dyfrig Rees, 

No comments:

Help / Cymorth