Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.7.13

Dawns Flodau


Mae  Ela Lewis , Lili Jones, Alys Walters, , Sara Jones, Ava Walters, Caylie Herbert ac Elin Haf Davies disgyblion Blynyddoed 4 a 5 o Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Aelwyd Penrhyd wedi’u dewis i fod yn ferched “Y Ddawns Flodau” yn ystod seremoniau’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Gâr 2014.
Mae Rhydian Davies, disgybl Blwyddyn 4, Ysgol Gymraeg Rhydaman ac aelod o Adran Penrhyd, wedi ei anrhydeddu i fod yn Facwy yn ystod seremoniau’r Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014
.

No comments:

Help / Cymorth