Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.7.13

YSGOL CWMGORSDymuniadau gorau i Mrs Ann Blank ar ei ymddeoliad a’i gwasanaeth clodwiw fel pennaeth YGGD Cwmgors am dros 19 o flynyddoedd. Pob hapusrwydd i’r dyfydol. A hefyd rydym yn croesawu Mr Martin Evans fel Pennaeth newydd yr ysgol ac yn dymuno pob llwyddiant iddo.

No comments:

Help / Cymorth