Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.8.13

Cadeirydd Cyngor Cymuned

Llongyfarchiadau i Sharon Sunderland sydd yn derbyn cadwyn  Cadeirydd  Cyngor Cymuned Gwaun-Cae-Gurwen,oddiwrth Mr. David Jones. Dymunwn pob lwc a llwyddiant iddi yn y swydd newydd hon.

No comments:

Help / Cymorth