Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

13.8.13

Tri yn ymddeol

Yn ddiweddar cynhaliwyd achlysur hapus yn swyddfa TRJ Betws I ddathlu a diolch I dri oedd yn ymddeol. Rhwng y tri gewithiwr rhoesant bron can mlynedd o wasanaeth clodwiw i'r cwmni.
Daeth mrs Janice Thomas o Dycroes yn syth o'r ysgol I weithio yn y swyddfa ac yno y bu am 48 mlynedd. gwr a gwraig o'r Betws yw'r ddaua rall, sef Arwel a Dianne Rees. Bu Arwel am 26 o flynyddoed yn brynwr i'r cwmni a'i wraig Dianne yn cynorthwyo am chwarter canrif.
 Cyfwlwynwyd rhoddion a blodau iddynt fel gwerthfawrogiad am eu teyrngarwch dros cynfier o flynyddoed gyda dymuniadau da am ymddeoliad hir ac iach.

No comments:

Help / Cymorth