Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.11.13

Hwyl a chyffro'r mabolgampau

Un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol y flwyddyn I nifer o Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol Sir Gaerfyrddin yw’r mabolgampau blynyddol. Unwaith eto eleni daeth cannoedd ynghyd i gefnogi’r fenter.
Trefnwyd dwy noson ranbarthol gyda’r ddau gyntaf ym mhob cystadleuaeth yn ennill yr hawl i gymryd rhan yn rowndiau terfynol y Sir. Bu Ela, Sara a Tomos, Ysgol Sul Capel Newydd yn llwyddiannus yn y rownd derfynol a gwelir nhw yn y llun gyda’u tystysgrifau a medalau.

No comments:

Help / Cymorth