Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.11.13

Neuadd y Pentre Tycroes


Rhaid canmol pwyllgor Neuadd y Pentref am ei ddyfal barhad a’i ddycnwch wrth drefnu gweithgareddau er mwyn cynnal yr adeilad ar ei newydd wedd. Dechreuwyd y tymor gyda chyngerdd gan Gôr Meibion Dyffryn Aman o dan arweiniad Ian Llywelyn gyda rhai artistiaid. Canol Hydref death Parti’r Efail o Efailisaf ger Pontypridd i ddiddanu. Sefydlwyd y parti ddeunaw mlynedd yn ôl er mwyn cystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn cystadlu yn gyson ac wedi cael llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant. Cafwyd noson arbennig yn eu cwmni gyda Gwyn Hughes Jones, Y Barri (cyn gynhyrchydd ‘Pobol y Cwm’, ‘Y Palmant Aur’, a.y.y.b.) yn cyflwyno. Cafwyd ganddynt amrywiol eitemau o emynau i gerdd dant. Mrs Menna Thomas oedd yr arweinydd ac felly ers sefydlu’r parti. Cyflwynwyd y parti gan y Cynghorwr Sir Callum Higgins a Bobi Jones, Llywydd Llywodraethwyr Ysgol y Pentre, oedd llywydd y noson.
                Ym mis Tachwedd disgwylir parti o chwiorydd o dan ofal June Ashton Mears, Pontardawe i gyflwyno Noson Fictorianaidd. Bydd hon yn noson wahanol i’r arfer. Ceir ynddi hanes a gwybodaeth am ddillad y cyfnod. Gobeithir am gynulleidfa deilwng i’r noson honno eto.

No comments:

Help / Cymorth